Pazartesi, Mayıs 28, 2007

HATAİLER (HATAYİ)


İsminden de anlaşılacağı gibi hatailer, Çin ve Orta Asya kültüründen bizim kültürümüze aktarılmış olan motiflerdir. Tezhib desenlerinin olmazsa olmazı olan hatailer stilize edilmiş çiçek motifleridir. Yalnız başına veya diğer motiflerle birlikte kullanılır.

Çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Her Tezhib sanatçısı kendi yorumve zevkiyle farklı farklı hatai motifleri çizer.

Hataileri merkezsel ve yönlü olarak iki farklı şekilde görürüz. Merkezsel hatailerde bir merkezden başlayıp düzgün bir şekilde kademe kademe büyür motif. Yönlü hataide yine bir merkez vardır. Bunun dışında hatai dik eksenine göre simetriktir. yine kademe kademe bir çizim görürüz.

Merkezsel hatailere bir kaç örnek:

Yönlü hatailere örnek: