Perşembe, Ağustos 23, 2007

YAPRAK

Yaprak motifi tüm süsleme sanatlarında olduğu gibi tezhip sanatında da çok önemli bir yere sahiptir. Desenler, çiçek kadar yaprak kullanılarak hazırlanır. Hatta sadece zengin yaprak çeşitleriyle oluşturulan desenler de mevcuttur.

Aşağıda Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler kitabından alınmış yaprak örneklerini bulabilirsiniz.

Basit ve detaylı yaprak örnekleri.

Küçük yaprakların daha çok ince tezhip desenlerinde kullanıldığı görülür. Biraz daha iri desenlerde ise daha detaylı yapraklara yer verilmiştir.


Şah Kulu tarafından geliştirilen Saz Yolu ekolünde yapraklar iri, birbirine dolanmış şekilde ve çok detaylıdır. Ağırlıklı olarak halker desenlerinde kullanılan bu yapraklar, desene büyük zenginlik katar.

Özellikle detaylı yaprak çizimlerinde önce yaprağın dış hatlarının belirlenmesinde yaprağın formunun düzgün olması açısıdan fayda vardır. Çizdikçe alışılacak ve buna gerek kalmayacaktır.

Genellikle halkerde kullanılan 15.yy yuvarlak hatlı yapraklar. Bu yapraklara Fatih nakışhanesinden çıkan eserlerde rastlıyoruz.