Cuma, Mart 02, 2007

ZENCEREK

Daha çok bordür süslemelerinde gördüğümüz bir süsleme türüdür.

Bordür kalınlığına göre ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı ve hatta daha fazla olabilir.

Zencerek noktalar ve düz çizgilerden oluşur.Bu çizgiler zencerek ve anahtar çizgileridir. Bordüre dik ve yatay gelecek şekilde kullanılan çizgiler anahtar çizgileridir.Bunlarda çark usulü kullanılmaz.

Çark usulü : Noktamızın bir tarafından sadece bir çizgi çıkabilir. Bu şekil rüzgar gülünü andırır.
Parelellik: Çizdiğimiz Zencerek çizgisinin mutlaka karşısına da bir çizgi çizilir.Simetri: Eğer Zencereğimizde anahtar çizgileri kullanıyorsak bunların da mutlaka simetrik olması gerekir. Şekildeki Yeşil renkle yapılmış olan anahtar çizgileri hem bordürün alt ve üst çizgilerine göre hem de orta kabul ettiğimiz kırmızı çizgiye göre simetrik durumdadır.